Welkom!

Methodeonderwijs Dalton 'De Kleine Ontdekker' is een goede keuze als u vindt dat:

- uw kind ZELFSTANDIGHEID ontwikkelt en leert SAMENWERKEN, VERANTWOORDELIJKHEID draagt en leert REFLECTEREN
- het team EFFECTIEF werkt met uw kind en BORGING (een doorgaande lijn) biedt.

"Dalton-kinderen" zullen in het secundair onderwijs veel profijt ondervinden van hun extra leerwinst en geleerde vaardigheden.

Onze school biedt meer!

- naast oudercontact ook kindercontact
- Frans vanaf de 3de kleuterklas
- dag-, week- en maandplanningen maken
- werken aan talenten via meervoudige intelligentie
- leren is redeneren, uitproberen, reflecteren, aanpassen
- (sterke) leerlingen krijgen bijkomende (keuze)activiteiten
- voor- en naschoolse opvang
- slechts 21 plaatsen per geboortejaar
- ouderparticipatie 

In de kijker

De laatste schooldag is onze school uit om 12u.  Er is geen opvang voorzien!

De volgende weken wordt er warm weer met veel zon voorspeld ☀️!!
Denken jullie aan veel (fris) water en bescherming voor de zon?


Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag kan u na telefonische afspraak (011/ 54 44 48) telkens inschrijven tussen: 

-10u-12u ( 4 plaatsen)
-13u-15u (4 plaatsen)
Op woensdag kan u na telefonische afspraak telkens inschrijven tussen:
-10u-12u (4 plaatsen)
Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om op deze momenten in te schrijven, dan is het vanzelfsprekend dat wij samen met u op zoek gaan naar een ander passend individueel inschrijvingsmoment.